Inschrijven

Op zondagmiddag 10 september 2017 organiseert stichting DwersVerband in en rond Het Park in Nuenen voor de tweede keer een Verenigingenmarkt. Voor deze markt kunnen organisaties zich inschrijven die:

a. Grotendeels worden georganiseerd door en met vrijwilligers;
b. Actief zijn in Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind;
c. Non-commercieel werken;
d. Een algemeen maatschappelijke functie hebben.

Deelnemers zijn verenigingen, stichtingen en ‘not for profit’organisaties zijn, actief op het gebied van sport, hobby & creativiteit, kunst, cultuur, muziek, natuur, wonen, zorg & welzijn. Ze hebben de unieke gelegenheid om zich op laagdrempelige en informele wijze te presenteren, bezoekers te informeren en enthousiast te maken voor de activiteiten en diensten van hun organisatie. Het is tevens een mooie gelegenheid om leden en vrijwilligers te werven.

Het is de bedoeling dat iedere deelnemer zorgt voor een aantrekkelijke kraam, liefst met leuke activiteiten voor de jonge en oudere bezoeker (waarbij we hopen dat ook gedacht wordt aan bezoekers met een beperking). De markt start om 13.00 en duurt tot 17.00 uur. 

Inschrijven voor de Verenigingenmarkt kan formeel niet meer. Heeft uw organisatie toch nog interesse, print dan dit inschrijfformulier, vul het in en stuur het (gescand of als gefotografeerd met uw mobiele smart-telefoon) naar stichting DwersVerband Na ontvangst van het formulier wordt contact met u opgenomen om te bespreken wat de mogelijkheden nog zijn.

De deelnamekosten zijn € 40,00 voor een hele kraam of € 25,00 voor een halve kraam (of alleen een locatie zonder kraam). Een kraam is 4 meter breed en 1,20 meter diep. Bij de inschrijving kan een gemotiveerd verzoek ingediend worden om bij de kraam/locatie de beschikking te krijgen over elektriciteit. Indien dit verzoek wordt gehonoreerd, wordt € 10,00 extra in rekening gebracht. Na de inschrijving wordt een ontvangstbevestiging gestuurd met het verzoek binnen 3 weken de deelnamekosten te voldoen. Zodra het bedrag is ontvangen, is deelname definitief.
NB: Organisaties die werken met zowel beroepskrachten als vrijwilligers betalen € 75,00 voor een hele kraam en € 45,00 voor een halve kraam. 
De spelregels voor de deelnemers aan de markt staan hier