Deelnemers

Nieuwsgierig wie zich al heeft ingeschreven voor de Verenigingenmarkt? Op deze pagina een overzicht.
Inschrijvingen (status: 3 augustus 2017):

Naam organisatieWebsite
Stichting Cultuur en Kunst Nuenen / Cultuur Overdag

www.cultuuroverdag.nl
Heemkundekring De Drijehornickwww.heemkundekringnuenen.nl
stichting Rising Stars Nuenenwww.rising-stars.nl
EHBO-vereniging Nuenen c.a.www.ehbonuenen.nl
Wandel Sport Vereniging Nuenen (WSV Nuenen)www.wsvnuenen.nl
GGzE De Boei
Volleybalvereniging Nuvo '68www.nuvo68.nl
Budovereniging De Hechte Bandwww.dehechteband.nl
PVGE, afdeling Nuenenhttps://nuenen.pvge.nl
Stichting Meedoen Nuenenwww.meedoennuenen.nl
Sensoorwww.sensoor.nl
Coöperatie OnsNet Nuenenwww.connuenen.nl
Toneelvereniging De Lindespelerswww.lindespelers.nl
Showkorps O&V | Nuenenwww.showkorpsov.nl
Stichting De Walburg Tuinenwww.dewalburg.nl
Atelier Nuenenwww.ateliernuenen.nl
Van Gogh Village Nuenenwww.vangognvillagenuenen.nl
Hobbycentrum De Dorpswerkplaatswww.dorpswerkplaatsnuenen.nl
GGD Brabant-Zuidoostwww.ggdbzo.nl
Lets Nuenenwww.letsnuenen.nl
Zwem en Polovereniging Nuenenwww.zpvnuenen.nl
Archipel Akkers / Jo van Dijkhof Nuenenwww.archipelzorggroep.nl
EGS aangepast sporten
www.egs-eindhoven.nl
Werkcafé Nuenenwww.werkcafenuenen.nl
Jongerenkoor Jocantowww.jocanto.nl
Scouting Rudyard Kiplingwww.rudyardkipling.nl
SeniorWeb Nuenen c.a.www.seniorwebnuenen.nl
Kinderkoor Nuenen---
Plezzangwww.plezzang.nl
NKVwww.nkvnuenen.nl
Dorpsboerderij Weverkeshofwww.weverkeshof.nl
LEVgroep Nuenen
* CMD
* Vluchtelingenwerk
* Jongerenwerk
* Steunpunt Mantelzorg
* Steunpunt Vrijwilligerswerk
www.levgroep.nl
Stichting Vier het Levenwww.4hetleven.nl
Woonkeur Adviesgroep Nuenenwww.vacpuntwonen.nl/WAGNuenen
Toerclub Nuenenwww.tcnuenen.nl
VNC afd. Nuenenwww.ivn.nl/nuenen
Kapsoneswww.musicalgroepkapsones.nl
Stichting Vrienden van de Akkers/ Jo van Dijkhof
---
Belangenvereniging Nuenen Groen
www.nuenengroen.nl
Stichting Lokale Omroep Nuenenwww.omroepnuenen.nl
Stichting Leergeld Nuenen c.a.www.leergeldnuenen.nl
Stichting PlusMinus Nuenen c.a.---
Voedselbank Nuenen c.a.www.voedselbanknuenen.nl
KBO Nuenen c.a. met o.a.:
* Seniorenkoor 'De Vrolijke Samenzang'
* Seniorenorkest
* Country & Line Dance
* Dynamic Tennis
www.kbo-nuenen.nl
Vrouwencentrum 'De Vlinder'---
Stichting Bijna Thuis Huis Nuenenwww.latesteyn.nl
Ouderenfondswww.ouderenfonds.nl
De Zonnebloemwww.zonnebloem.nl
Lionsclub Nuenenwww.lionsnuenen.nl
Angklungclub Adisoerjå---
Stichting KVW Nuenenwww.kvwnuenen.nl
Business Cuisine Eindhovenwww.bce-online.nl
PEERPEER-Nuenen.nl
Gerwens Muziekkorpswww.gerwensmuziekkorps.nl
RKSV Nuenenwww.rksvnuenen.nl
Stichting DwersVerbandwww.verenigingenmarktnuenen.nl
Stichting Speeltuin De Kievit www.speeltuin-dekievit.nl